چرا حرفه‌ای‌ ها برای سفر به کیش سوئیت اجاره می‌کنند؟

چرا حرفه‌ای‌ ها برای سفر به کیش سوئیت اجاره می‌کنند؟