تجربه ای لوکس از   تور استانبول  همراه با ایوار

دسته: اماکن تاریخی اروپا

اروپا, اماکن تاریخی اروپا, راهنمای سفر

کلیسای سنت پیتر زوریخ با بزرگترین صفحه ساعت در اروپا 

کلیسای سنت پیتر زوریخ با بزرگترین صفحه ساعت در اروپا
در این مقاله از وب سایت مجله گردشگری تاپ تراول درباره  کلیسای سنت پیتر زوریخ با بزرگترین صفحه ساعت در اروپا ،سخن خواهیم گفت.