در شهر تاریخی و فرهنگی تبریز، جواهری به نام “رستوران برکه تبریز” واقع شده است که با تاریخچه‌ای برجسته…